کشورهای مجاز

در بیشتر کشورها نوع ویزایی که برای ملاقات با اقوام صادر می شود مانند ویزای توریستی است اما مدارک ارائه شده به سفارت تا حدودی متفاوت است و شانس بیشتری برای گرفتن ویزا وجود دارد.